Integratie

Er zijn vandaag de dag heel veel mensen die uit eigen ervaring hebben gezien wie of wat ze in wezen werkelijk zijn. Maar er zijn er maar erg weinig die dit werkelijk tot op de bodem hebben geïntegreerd. Het geïntegreerd hebben van deze kennis en ervaring houdt in dat dit besef automatisch in ieder aspect van je leven doorklinkt. Vergelijk het met de zwaartekracht. Je weet dat de richting van die kracht altijd naar beneden gericht is.
Dat is een diep doorgedrongen besef en dus hoef je er niet steeds aan te denken. Maar als het in een bepaalde situatie wel nodig is om aan te denken, dan komt het ook onmiddellijk en vanzelf bij je op. Dat betekent dat de kennis en ervaring geïntegreerd is.

Proces van verdieping

Weinig mensen bereiken deze diepte van integratie van hun kennis wie of wat ze in wezen zijn. En vrijwel niemand heeft dit ooit helemaal alleen bereikt. Ook de groten der aarde op dit gebied werden vaak door meer ervaren mensen geholpen, soms zelfs jarenlang. En dit is waar ik mensen mee kan helpen. Vanuit mijn kennis en ervaring met dit proces ben ik in een gesprek met jou in staat in te voelen wat jij hier en nu nodig hebt om te horen, zodat jij gaat zien hoe je je situatie van dat moment kunt gebruiken voor dat integratieproces.
Heel vaak gaat het er helemaal niet om dat we iets nieuws te horen moeten krijgen, maar alleen maar dat we op het juiste moment even aan de juiste dingen moeten denken, en als dat niet vanzelf gaat, dan is het lekker als iemand het even aanwijst. Zo raken we getraind en komen we na verloop van tijd zelf op de juiste antwoorden die we in feite al hebben.

Inslijpen

Wat hierbij altijd weer terugkomt is het je herinneren van het grotere perspectief, het Absolute. Allemaal hebben we de gewoonte ingeslepen om onze situatie vanuit ons ik-perspectief te benaderen, en dat is normaal, en ook goed. Het betekent alleen wel dat we dat automatisme moeten doorbreken en veranderen tot een permanent besef dat het ik-perspectief geen onontkoombaar gegeven is, maar in feite een keuzemogelijkheid. In praktijk betekent dit dat ons onderbewuste ervan doordrongen moet gaan raken, want ons onderbewuste is de computer die voor het grootste deel bepaalt waar we op welk moment aan denken.

Onderbewuste

Ons onderbewuste is, kort gezegd, een simpele computer vol strategieën en overtuigingen, en op basis van de aanwezige overtuigingen en hoe leuk en aangenaam het huidige moment is, draagt het continu strategieën aan om de huidige situatie te verbeteren of te laten voortduren. Dus ons onderbewuste zit in feite vol met strategieën die krampachtig controle uitoefenen inhouden, en ook met de overtuiging ‘ik ben ik, deze persoon’. Dus, om een beetje wijzer te worden, moet hij vooral erg vaak en duidelijk genoeg merken dat ‘geen strategie toepassen’ en ‘identificeren met het Absolute’ altijd innerlijke vrede oplevert met wat er is. (Dus niet: in plaats van wat er is!) Altijd! En dus komen die strategieën langzaam maar zeker steeds hoger op de prioriteitenlijst van het onderbewuste  te staan. Dat is even heel in het kort beschreven, hoe de integratie zich voltrekt.

Boodschap

Als je in een gesprek met mij merkt dat je dat perspectief vindt – of weer hervindt –, en hoe bevrijdend dat is, dan is dat een duidelijke boodschap aan je onderbewuste. Dan voed je de overtuiging ‘Ik ben het Absolute’ en de strategie ‘beleven vanuit het perspectief van het Absolute’. Dat is nodig, want al is het allemaal nog zo waar en al begrijp je dat nog zo goed, als je onderbewuste er niet voldoende van doordrongen is, zal het nauwelijks uitwerking hebben. Dat is nou juist het hele punt! Dat is precies het verschil tussen weten hoe het zit, en het geïntegreerd hebben. Maar als je onderbewuste het maar vaak genoeg meemaakt, dan zul je na verloop van tijd dat perspectief steeds makkelijker zelf vinden en zo de nieuwe gewoonte inslijpen om dit Absolute perspectie altijd achter de hand te hebben. Net als het besef van de richting van de zwaartekracht.